Każdy z nas nosi w sobie ranę.

Idealne rodziny nie istnieją. Są tylko zranieni rodzice z dobrymi intencjami, którzy wychowają mniej lub bardziej zranione dzieci. Niezależnie od tego jak dobrze wspominamy dzieciństwo, doświadczyliśmy wielu  sytuacji w których nasze potrzeby nie były zaspokojone, a granice zostały przekroczone. Właśnie wtedy pojawiały się w nas pierwsze rany.

Continue reading Każdy z nas nosi w sobie ranę.